Анатолий Шарий
  • 1.714
  • 875.371
  • 1.543.143.826